E-Mutabakat

NET1 Teknoloji Anonim Şirketi

Hızlı Teklif Talebi

Firmalar arası alacak-borç hesaplarının eşitlenmesi sistemidir. Bu sistemle mutabakat yazışmalarınızı telefon, faks ya da posta yerine elektronik ortamda yapabilir cari verilerinizi sisteme yükleyebilir ve karşı tarafın iletmiş olduğu verileri hızlı ve kolayca karşılaştırabilirsiniz.

Avantajları

 • İş Gücünde tasarruf ve verim sağlar
 • İnsan hatalarını ortadan kaldırır
 • Mutabakatlar elektronik ortamda hızlı ve kolayca yapılır
 • Kâğıt tüketimini ortadan kaldırır tasarruf sağlar
 • Arşivleme kolaylığı sunar.
 • Kontrol mekanizması ile denetim yapılmasına olanak sağlar.
 • Mutabık olmama durumunda gerekli doneler karşı tarafa online iletilir, firma mutabakat sürecine online katkı sunar.
 • Firmalar arasındaki elektronik posta gönderiminden mutabakata kadar olan sürecin tamamı kayıt altına alınarak firmalar arasında iletişimin verimli olmasını sağlar.
 • Tüm muhasebe programları ile uyumludur.
 • Excel verileri ile kullanılabilir.
 • Kullanıcı sayısı ve mutabakat maili sayısında limit yoktur.
 • Ekstrenin online paylaşılması sağlanır.
 • Mutabakat metinleri elektronik imza ile imzalanarak resmi nitelik kazanır.