NET-Denetim

NET1 Teknoloji Anonim Şirketi

Hızlı Teklif Talebi

2008 yılında Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ve ardından gelen E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Fatura süreçleri ile oluşan elektronik belgelerin denetimlerin yapılabilmesi için düzenlenen sertifika eğitimleri sonrasında uzman denetçilerden oluşan bir denetim katmanı oluşturuldu.

Denetçiler 5 yıl geriye dönüp evrak ve fiş bazında denetim yapabilme yetkisi ile görevlendirildi.

Bugün oluşturulan defter kayıtlarının 2022 yılında dahi dijital olarak incelenip, denetlenebileceği bir yapıdan bahsedilmektedir. Geriye dönük tüm elektronik belgeler bu denetimlere dahildir.

Dijital ortamda ki elektronik denetimin bu kadar kolaylıkla yapılabilmesi veya bir takım yazılımlara otomatik olarak algoritmalarla denetim yaptırabilmesi kurumlarda ön denetim ihtiyacını kaçınılmaz hale getirmektedir.

Elektronik ortamda dijital olarak üretilen bu belgelerin doğruluklarının ve müktesebata uygun bir yapıda oluşturulduklarından emin olmak ve hataları minimize edebilmek adına NET1 tarafından geliştirilen E-Denetim çözümü NET-DENETİM, elektronik belgelerde vergi ve muhasebe denetimini henüz devlete ibraz edilmeden gerçekleştirilebilir. Böylelikle mükellefler belgelerdeki hatalı veya yanlış kayıtları henüz GİB’e yüklenmeden tespit edip düzeltme şansına sahip olurlar. Doğacak muhtemel vergi cezalarının, hatalı kayıtlardan dolayı tahakkuk edebilecek ilave vergilerin ve kurumun saygınlığının sarsılmasının önüne geçilmiş olur.

Muhasebe kuralları, Vergi istisnaları, Türk Ticaret Kanunu bazında ön denetime tabi tutulan elektronik belgeler sonucunda, hesaplarınız arasında oluşabilecek tutarsızlık denetimlerini de kapsamaktadır.

NET-DENETİM web tabanlı bir uygulama olup KURULUM GEREKTİRMEZ.

Oluşturulan elektronik defter dosyaları (XBRL) sisteme yüklenilerek, NET-DENETİM ile ön denetime tabi tutulur.

Ön denetim sonucunda, Hata ve Yanlışlar üzerinde analiz yapılabilir bir yapı da sonuçlar gözlemlenebilir.

Mevzuat hükümleri ışığında doğan finansal analizler kurumunuzun mali süreçleri ile ilgili analitik raporlar üretebileceği gibi, Gelir Tablosu, Mizan ve Bilanço raporlaması, Elektronik fatura görüntüleme, E-Defter imza kontrolü, E-Defter Kebir, Yevmiye ve Berat dosyaları, Mali tabloların Excel, PDF vb. aktarımını sağlamaktadır.

Bu raporlara tüm mobil ortamlardan kolaylıkla ulaşabilir, dokunarak analizlerinizi kolaylıkla yapabilirisiniz.