Netsis HR

Genel Bakış

En Önemli Değeriniz “İnsan” İse Baş Yardımcınız NetsisHR

Şirket yaşam döngünüzün temelini oluşturan tüm diğer kaynaklarınız gibi insan kaynağınızı doğru belirlemeniz, konumlandırmanız ve şirket hedefleriniz doğrultusunda verimli bir şekilde yönlendirmeniz gerekir.

Günümüzde firmalar, dinamik rekabet ortamında kendilerine avantaj sağlayacak teknolojik araçlara ve etkin maliyet yönetimi sağlayan uygulamalara çok daha kolay erişebiliyor. Bununla beraber, dileğiniz teknolojik yatırımı yapın veya otomatize, girift sistem otomatizasyonları kurun; iş yine özgücünüzü oluşturan insanda bitiyor.

NetsisHR (Netsis İnsan Kaynakları Sistemi), sağladığı modern vizyon ile internet / intranet üzerinden İK bölümünün yüksek performansla kullanabileceği interaktif uygulamalar sunuyor.Bu açıdan bakacak olursak, İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı, firmaları zor piyasa şartlarında bir adım öne çıkaracak en önemli olgulardan biri. Şirket içinde öne çıkacak bir uzmanlık alanı oluşturmak ve bu alana tam hâkimiyet sağlayacak bir uzman yetiştirmek, önce o kişiyi bulma ve sonra da doğru pozisyona yerleştirme süreciyle başlıyor. İşe uygun görülen kişinin adaptasyon ve eğitim süreci için dikkate değer bir zaman ve emek harcanıyor. Sonrasında ise yetişmesi için bunca emek, para ve zaman harcadığınız kişiyi firmanızın bünyesinde tutabilmeniz gerekiyor.

Özlük Modülü

Çalışanlarınız hakkında ne kadar detaylı bilgiye sahip olursanız, onlara o kadar yakın olursunuz. Çalışanlarınızın ve ailelerinin özel günlerini kutlamanın onlara sağlayacağı motivasyon ya da acil durumlarda aranan bir kan grubunun işletmeniz bünyesinde bulunması gibi ufak görünen detaylar, personelinizin mutluluğu açısından düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir.

NetsisHR Özlük Modülü, size bu detaylar üzerinden personel sisteminiz üzerinde tam hakimiyet kurma şansı veriyor.

 • • Çok kapsamlı özlük bilgileri saklayabilen modülden duruma göre dilediğiniz kadar veriyi süzebilir, gerekirse detaylarda boğulmadan sadece ihtiyaç duyduğunuz verilere ulaşabilirsiniz.
 • • Sisteme çalışanlarınızın kimlik ve iletişim bilgilerini (nüfus, pasaport, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta) girmekle kalmayıp, tahsil geçmişi, sertifikalar, iş tecrübeleri, referanslar, yakınlarına dair bilgiler, beden ölçüleri ve ehliyet sınıfı gibi birçok veriyi tanımlayabilirsiniz.
 • • Çeşitli sebeplerle aynı kişi için tanımlanmış birden fazla sabit bilgi kartını tek özlük bilgisinde birleştiren ve bundan sonrasında fazladan kart açılmasını önleyen “teke indirgeme” algoritması mevcuttur.
 • • İzin Otomasyonu ile çalışanların yıllık izin hak edişlerini, izin kullanımlarını ve izin bakiye takibini yapabilir; mazeret, doğum, ölüm, evlenme ve taşınma izinlerine dair bilgileri tek bakışta analiz edebilirsiniz.
 • • Rapor (eksik gün) takibi, izin planlama, izin talebi, gerçekleşmiş izinler ve yasal bildirimler döngüsünü onay süreçleri ile bütünleşik olarak portal + uygulama üzerinden sisteme işleyebilirsiniz.
 • • İhtar, ceza ve ödül süreçlerini başlangıcından bitişine kadar takip edebilir ve gelişmelerle sonuçları ilgili yetkililere anında raporlayabilirsiniz.
 • • NetsisHR Özlük Modülü, Netsis Bordrolama Uygulaması ile tam entegre çalışır; iki uygulama arasında herhangi bir veri aktarımı gereksinimi yoktur.
 • • Personelinize ait coğrafi ve operasyonel organizasyon birimlerini ayrı ayrı sisteme tanımlayabilirsiniz. Yanı sıra personelin çalıştığı ülke, il, ilçe, semt, bölge, departman, birim, pozisyon, kademe ve amir bilgilerini sisteme işleyebilirsiniz.
 • • Çalışanlarınızın kişisel kartlarına tüm organizasyonel bilgiyi arşivleyebilir; işe giriş, atama, terfi, çıkış işlemlerine dair tarihçeyi saklayabilirsiniz.
 • • İstediğiniz tarihte ilgili kişinin hangi birimde görev yaptığını sorgulayabilir, belirli bir tarih için birimlerin talep ettiği işçi sayısını ve ortaya çıkacak işçilik maliyetlerini, maliyet kalemleri detayında raporlayabilirsiniz.
 • • Amir hiyerarşisinden yola çıkarak, firmanızın organizasyon şemasını oluşturabilirsiniz.

Personel Portali

 • • Personelinizin herhangi bir döneme ait bordrosunu izleyebilir, dilerseniz basabilirsiniz.
 • • Çalışanlarınızın ve yakınlarının mutlu günlerini kutlamak için görsel destekli iletiler oluşturabilir, ayrıca şirket duyurularınızı, prosedür değişikliklerini ve yönetmelikleri dilediğiniz departmana iletilmek üzere düzenleyebilirsiniz.
 • • Yüksek sayıda çalışan istihdam ediyorsanız, “kim kimdir?” uygulamasını kullanarak firma içi çalışan sorgulaması yapabilir, her eleman hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
 • • Portal üzerinden yürüteceğiniz izin otomasyonunu kullanarak, çalışanlarınızın izin taleplerini, amir onaylarını, kullanım bildirimlerini ve iptalleri entegre bir biçimde yönetebilirsiniz.
 • • Portal üzerinden eğitim talebi, planlanan eğitimlere dair yayın, eğitime katılım talebi ve eğitim tarihi hatırlatması yapabilirsiniz.

Çalışan Profili

 • • Firma nitelik / yetkinlik kataloğu tanımlayarak, yetkinlikler için süre atayabilirsiniz.
 • • Çalışan ve pozisyon yetkinlikleri tanımlayarak, dilediğiniz sayıda profil oluşturabilirsiniz.
 • • Boş pozisyonlar için profil eşleştirme yaparak, pozisyona en uygun adayları belirleyebilirsiniz.

Bordro

Bu modül; çalışanların bordro tahakkuk işlemlerinin, maaş ödemelerinin yasal mevzuata uygun olarak yapılabilmesini sağlar. Arzu edildiği takdirde, giderlerin çalışma payına göre dağıtımını sağlayan otomatik muhasebeleştirme özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Bordro modülü sayesinde puantaj tahakkuk işlemleri, PDKS cihazlarından veya başka ortamlardan aktarılabilir; günlük devam çizelgesine göre aylık puantaj oluşturulabilir.

Sosyal yardımlar, tüm yasal kesinti ve netler otomatik olarak hesaplanır.

Tüm yasal raporlamaları tamamlarken netten brüte hesaplamaları kolayca gerçekleştirebilir; kıdem tazminatları, on-line maaş ve avans ödemesi benzeri transferleri rahatça halledebilirsiniz.

Dilerseniz, masraf merkezlerinde çalışma paylarına göre gider muhasebeleştirmesi yapabilirsiniz.

Toplu sözleşmeye ve geçmiş aylara dair maaş, yardım farklarını hesaplayıp bunlara dair yasal formları hazırlayabilirsiniz.

Kıdem tazminatlarını, kıdeme tabi hak edişlerin çalışma süresine oranla tahakkuk eden kıdem tutarını ve ihbar önelini hesaplayabilir; belgeleri tanzim ederek kıdem yükünü çıkarabilirsiniz.

Terfi ve sosyal haklar ile terfi dönemlerini kaydedebilir; kıdem yılına göre maaş ve sosyal yardımları otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.

Tanımlı yardımların (bayram, yakacak, çocuk, tahsil, aile yardımı, sağlık ve bireysel emeklilik sigortaları, yemek yardımı, ikramiye gibi) ödemenin gerçekleştirileceği aya istinaden ortaya çıkacak tutarlarını yasal muafiyetleri gözeterek otomatik olarak hesaplayabilir, dilerseniz ödeme yapılmayan aylar için provizyonlu çalışabilirsiniz.

Devletin tanımladığı gösterge oranlarında yolluk ve muafiyet takibi desteklenir. Personelle ilgili muhasebeleştirmeye tabi olan tutarları, masraf merkezleri bazında hangi hesap kodları ile muhasebeleştireceğinizi belirleyebilirsiniz.

Netsis ERP paketlerinin birbiri ile ilişkili modüler yapısı sayesinde, kayıtlı personel bilgilerine Üretim, Üretim Akış Kontrol ve MRP Netsis modüllerinizden erişerek, fabrikaların üretim süreçlerinde görev alan personeller ile ilgili daha detaylı raporlamalar yapabilirsiniz.

Performans Takibinde Yüksek Performans!

NetsisHR ile Performans Değerleme sürecinizi elektronik ortama taşıyarak hız kazanın. Sürecinizi sisteme tanımlayarak her adımda kontrolün sizde olmasını sağlayın. Sistemin denetimi sayesinde geç kalmayın, süreci planladığınız takvimi aşmadan sonlandırın.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER